Enter Search Term:

Climate change

Freagracht na hÉireann maidir le hathrú aeráide

Oibríonn Trócaire in aghaidh na bochtaineachta agus an éagóir i gcuid de na tíortha is boichte ar domhan. Táimid ag obair i 20 tír san Afraic, san Áise, i Meiriceá Laidineach agus sa Mheánoirthear. Inár dtaithí dhíreach, tá athrú aeráide chun tosaigh mar chúis bochtaineachta agus coimhlinte. Is é sin an fáth go bhfuilimid ag déanamh stocaireachta le blianta fada chun tionchar a imirt ar seasaimh bheartais Rialtas na hÉireann maidir le hathrú aeráide. Deir eolaithe anois go mbeidh téamh domhanda ag méadú 3 chéim, ach amháin má thugtar isteach athrú beartais radacach anois.

Oibríonn Trócaire le teaghlaigh chun iad féin a chothú in aghaidh athrú aeráide agus triomaigh athfhillteacha. Sa lá atá inniu ann, tá triomach uafásach i nIarthar na hAfraice arís, gan ach dhá bhliain tar éis triomach fada 2016-2017. Is toradh díreach ar athrú aeráide é an t-ardú domhanda i dtuilte, triomaigh, cioclóin agus hairicíní tubaisteacha.

Is ar na daoine is boichte an t-ualach is troime, agus ní raibh aon pháirt acu i gcruthú na géarchéime aeráide seo.

Léiríonn na Stailceanna Aeráide nach bhfuil daoine – go háirithe daoine óga – sásta leanúint ar aghaidh le gnó mar is gnách. Éilíonn práinn na géarchéime aeráide cur chuige nua agus freagra dírithe ar chearta an duine, ar chothromas, agus ar cheartas.

Ó 2000 i leith, fuair daoine i dtíortha i mbéal forbartha bás ó thubaistí aeráide ag rátaí seacht n-uaire níos airde ná i dtíortha níos saibhre. Ní mór do gach tír, Éire san áireamh, an uaillmhian a mhéadú go práinneach má táimid chun tionchair tubaisteacha an athraithe aeráide a sheachaint sa todhchaí.

Tá ceannairí domhanda ag bailiú ag na Náisiúin Aontaithe ar Dé Luain 23 Meán Fómhair le haghaidh cruinniú mullaigh domhanda ar athrú aeráide.

Tá an Taoiseach ag tabhairt óráid ag an gcruinniú. Tá deis aige a bheith ina chuid de réiteach domhanda. Chun é seo a dhéanamh, ní mór dó tacú le plean beartaithe an AE chun astuithe aeráide a laghdú faoi leath sna deich mbliana amach romhainn. Má theipeann air sin a dhéanamh, beidh sé seo ar ár gcoinsiasa mar Éireannaigh.  Scaoileann muid an oiread carbóin per capita mar 400 milliún de na daoine is boichte ar domhan agus táimid ag ligean dóibh déileáil le tionchar tubaisteach an athraithe aeráide.

Tá an éagóir seo uafásach agus ní ghlacfaidh daoine leis. Leanfaidh na stailceanna ar aghaidh. Gheobhaidh na guthanna níos airde. Níl anseo ach an tús.

Donate Now