Stations of the Cross 2023 (Irish Language Version)

Is sa bhliain 1973 a bhunaigh Comhairle Easpag Caitliceach na hÉireann an ghníomhaireacht Trócaire. Tá sí fréamhaithe i bprionsabail an teagaisc sóisialta Caitlicigh. Le breis agus caoga bliain anuas, tá Trócaire, i gcomhpháirtíocht le pobal na hÉireann agus le clár forbartha thar lear an rialtais Éireannaigh, ag cabhrú leis na pobail is mó ghátair ar fud an domhain, ionas gur féidir an bhochtaineacht a leigheas, agus rochtain ar oideachas den scoth a chur ar fáil do chách, rud a bhronnfaidh litearthacht, uimhearthacht agus scileanna riachtanacha an bheatha orthu.

Download Resource