Family Lenten Resources – Irish

Moltar an acmhainn seo a úsáid:

• Ag an Aifreann Teaghlaigh
• I ngrúpa liotúirge na bpáistí sa pharóiste
• Sa bhaile cois teallaigh
• Leis an rang sa Bhunscoil Chaitliceach ag am
oideachas reiligiúnach.

Download Resource