Carghas 2024: ‘Go rithe an fhíréantacht mar uisce agus an tionracas mar shruth gan dísc!

Is minic go dtugtar croí beo na hAfraice ar Malawi. Is tír í Malawi ina bhfuil leibhéil an-ard bochtaineachta, áit a bhfuil an saol ina streachailt cheana féin do mhórán daoine. Ciallaíonn athrú aeráide go bhfuil tuilte agus triomaigh ag éirí níos measa agus an-deacair a thuar.

Download Resource