Carghas 2024: Creideamh na Muintire a Chothú Tríd an Dúlra

Tá an acmhainn seo ann chun cabhrú le teaghlaigh, agus le grúpaí teaghlaigh an Aifrinn, cuid de na saincheisteanna i litir an Phápa Proinsias maidir le cúram a dhéanamh den áit chónaithe coiteann, a phlé. I 2015 scríobh an Pápa Proinsias litir chuig ‘gach duine a chónaíonn ar an bpláinéad seo’. Thug sé Laudato Si’ ar an litir, rud a chiallaíonn ‘Moladh Leat’. Tugann sé deis dúinn machnamh a dhéanamh ar a bhfuil ag tarlú ar an saol, agus
éisteacht le caoineadh an domhain agus le himpí na mbochtán.

Download Resource