Athrú Aeráide, Cóir Aeráide

Acmhainn bhunoideachais é seo a dhíríonn aird ar an tionchar a bhíonn ag athrú aeráide ar phobail timpeall an domhain. Is í aidhm na hacmhainne seo ná modhanna múinte gníomhacha a úsáid chun dianscrúdú criticiúil a dhéanamh ar mhórcheist chóirdhomhanda an athrú aeráide agus ar na cúiseanna a bhaineann leis.

Download   Teachers Resource Irish.pdf